"Dansaren" motiv från Järrestads-
ristningen (ca 1800 - 500 f. Kr.)
Skala 1:3 och egen tolkning.
Oxiderad och målad järnplåt.
 

Koreografen, motiv från ateljén.