Konsten redigerar sig då och då
under arbetets gång, men oftast inte mer än att jag genomskådar
det. Likväl kan det vara svårt att komma till ett avslut. Varje arbete
är endast färdigt för stunden.
Vad mer kan man begära?