Han var svårt sjuk
men innan han dog ville han se mörkret
Han skulle måla det
och jämföra senare