PÅ DEN STÄNDIGA FRÅGAN OM VAD
SOM ÄR ÄKTA INOM KONSTEN MÅSTE
JAG SVARA: OM EN BONDE ÄGER
TVÅ LIKVÄRDIGA ÅKRAR, SKALL HAN
FINNA ATT DE UTVECKLAS OLIKA
BEROENDE PÅ HUR HAN BRUKAR DEM,
MEN UNDER ALLA FÖRHÅLLANDEN
BLOMMAR DE SKÖNASTE OGRÄS I
UTKANTEN OCH I DIKEN OCH PÅ
DIKESRENAR ÄR VARIATIONEN SOM
RIKAST. I CENTRUM ÄR ALLT SIG LIKT
OCH I SIN VÄLDIGA STRÄVAN MOT
HIMMELEN LÄGGER SIG SKÖRDEN
MOT MYLLAN EFTER ETT SLAGREGN
TY DU HAR GÖDSLAT FÖR MYCKET
STÄNGELN HAR FÖRLORAT SIN STYRKA
OCH AXEN SITT INNEHÅLL.